Tag: merger

मर्जरलाई जोड दिदै जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको मर्जर समिति गठन

मर्जरलाई जोड दिदै जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको मर्जर समिति गठन

जन उत्थान सामुदायिक लघुवित्तले मर्जर समिति गठन गरेको छ। कम्पनीले अन्य लघुवित्तसंग मर्जर तथा प्राप्तिमा जानको लागि संस्था पहिचान गर्ने र आवश्यक छलफल तथा गृहकार्य गर्नको लागि समिति ग...