कोष प्रवरद्ध्क सनराइज बैंक र योजना व्यवस्थापक सनराइज क्यापिटल रहेका सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्ड, फोकस्ड इक्विटी फन्ड र ब्लुचिप फन्डको वैशाख महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको हो। यी तीनै योजनाको न्याभ वैशाखमा घटेको छ।

वैशाखमा फर्स्ट म्युचुअल फन्डको प्रतिइकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) घटेर ११.७७ रुपैयाँ कायम भएको छ। गत चैतमा यो योजनाको न्याभ १२.०४ रुपैयाँ थियो।

यो योजनाअन्तर्गत वैशाखसम्म धितोपत्र र अन्यमा कुल ८६ करोड ७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जेठमा कुल लगानी ८९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो।

वैशाखमा यो योजनाको कुल आय १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत चैतमा कुल आय ३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ थियो।

वैशाखमा फोकस्ड इक्विटी फन्डको प्रतिइकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) घटेर ९.८८ रुपैयाँ कायम भएको छ। गत चैतमा यो योजनाको न्याभ ९.९७ रुपैयाँ थियो।

यो योजनाअन्तर्गत वैशाखसम्म धितोपत्र र अन्यमा कुल ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जेठमा कुल लगानी ३२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ थियो।

वैशाखमा यो योजनाको कुल व्यय १ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत चैतमा कुल व्यय २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ थियो।

वैशाखमा ब्लुचिप फन्डको प्रतिइकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) घटेर ८.९५ रुपैयाँ कायम भएको छ। गत चैतमा यो योजनाको न्याभ ९.१७ रुपैयाँ थियो।

यो योजनाअन्तर्गत वैशाखसम्म धितोपत्र र अन्यमा कुल ९६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जेठमा कुल लगानी ९६ करोड ६ लाख रुपैयाँ थियो।

वैशाखमा यो योजनाको कुल आय १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। गत चैतमा कुल आय ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो।

 

तपाईको प्रतिक्रिया