प्राइम ग्लोबल स्कूलका विद्यार्थीहरूका उत्कृ ष्ट उपलब्धिहरूलेु किड्स सुपर मोडल २०२३
प्रतियोगितामा महत्त्वपूर्ण साहस देखाएका छन्। यस प्रतियोगितामा विशिष्ट प्रतिभा र आत्मविश्वासमा,
सफल हुने विद्यार्थीहरूले अनेक खिताबहरु जितेका छन् उनीहरूले अद्धितिय
क्षमताहरूलाई महाशयक दृष्टिमा प्रस्तुत गरेका छ।
प्रकाशमा उत्सुक दर्शकहरूका बीच रुपञ्ज्यको बीच प्राइम ग्लोबल स्कूलका विद्यार्थीहरूले
न्यायाधिकरण र दर्शकहरूलाई मोह लगाएका छन्, र उनीहरूले बहुतै परिप्रेक्ष्यहरूको मुखमा हेरफेर
गर्दा अनेक परिप्रेक्ष्यहरूलाई जितका योग्य पनि बनाएका छन्। यस प्रतिभाशाली युवा प्रतिष्ठानका
सफलता सिफारिस गर्दछ कि उनीहरूको समर्पण, मेहनत र उत्कृष्टतामा नक्कल गर्ने बुद्धि देखाउँछ।
कनिष्ठ श्रेणीमा, प्राञ्जली कडेलले किड्स सुपर मडल २०२३ को विजेता पुरस्कार प्राप्त सबैभन्दा
आत्मविश्वासी प्रतिभा बनाएका छन्। उहाँको शान्तिपूर्णता र आत्मविश्वासले उहाँलाई अत्यन्त प्रेरित
गरेको थियो जसले उहाँलाई उदाहरणीय बनाएको थियो ।
किद्ध्स सुपर मडल २०२३ प्रतियोगितामा यस्तै अद्धितिय उपलब्धिहरूले प्राइम ग्लोबल स्कूललाई मात्रै गरिमा नदिएको छ, बरु युवा प्रतिभा पोषण गर्नका लागि महत्वलाई उज्यालो परेको छ। उनीहरूको उपलब्धिहरूले उच्चतम विकास र विकासको लागि उपयुक्त पर्यावरण प्रदान गदै विद्यालयको समपणर्लाई साक्षात्कार गर्दछ। विद्यालय प्रसाशन, शिक्षकहरू, परिवार, र सबै विद्यार्थीहरू एर्कसार्थै खर्वराएका छन्र यी अपूर्व व्यक्तिहरूलाई गहिरो बधाइ प्रेषण गर्दछन । उनीहरूको उपलब्धिहरूले विद्यालयको उत्कृष्टता को संकल्पलाई प्रतिष्ठित गर्दछ र प्रत्येक विद्यार्थीको सम्भावानलाई पालन गनेविद्यालयको समर्पणलाई अभिवादन गर्दछ

तपाईको प्रतिक्रिया